top of page

Year 1...In the Beginning เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับผู้ที่กลับเข้าสู่การฝึกอบรม หรือสำหรับผู้เริ่มต้น จอห์นเขียนบทความทั้งหมดนี้โดยมุ่งเน้นไปที่วิธีที่เขาจะฝึกคนที่ก้าวเข้ามาในโรงยิมเป็นครั้งแรก และโดยเน้นที่พวกเขาได้รับมวลกล้ามเนื้อที่มีศักยภาพสูงสุดผ่านการฝึกด้วยน้ำหนักในปีแรกนั้น!

ดาวน์โหลดนี้มี clearคำอธิบายของกิจวัตรรวมทั้ง "ทำไม" จึงมีการดำเนินการตามที่เป็นอยู่ รูปภาพจำนวนมากรวมอยู่ในคำอธิบายการออกกำลังกายทุกครั้ง ครอบคลุมพื้นฐานด้านอาหารเพื่อให้แน่ใจว่ามีร่างกายที่ผอมเพรียวและมีกล้ามเนื้อในเวลาที่สั้นที่สุด!

ปี 1...เริ่มต้น!

$29.99ราคา
    bottom of page