top of page
Dappled1.jpg

ซูมกันเถอะ!

คุณมีคำถาม?

เรามีคำตอบ!

ลองใช้ Zoom เป็นเวลา 30 หรือ 60 นาที แล้วตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับการฝึกและการควบคุมอาหาร

$ 85 สำหรับ 30 นาที

หรือ

$145 ต่อ 60 นาที

bottom of page