top of page

ebook เล่มที่ 2 ใน Mr. America Shape-Up Series ซึ่งครอบคลุมการปรับเปลี่ยนที่สำคัญหลายอย่างในการฝึกและการควบคุมอาหารที่จะนำไปสู่การเพิ่มเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อไร้ไขมันและทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นในขณะที่ฝึกน้อยลง!

เป็นอีกครั้งที่จอห์นแสดงให้เห็นว่าการกินอาหารที่คุณชอบจะช่วยยืดอายุการได้รับและทำให้คุณมีแรงจูงใจสูงในการแสวงหาร่างกายที่ดีที่สุดที่คุณจะได้รับ!

ดาวน์โหลด, 18 หน้า

กินให้มากขึ้น ฝึกให้น้อยลง ผอมลง!

$10.99ราคา
  • จบการขายทั้งหมด

bottom of page