top of page

הספר האלקטרוני השלישי ב"סדרת ה-Shape-Up של מר אמריקה" מפרט כיצד להתאים את תוכנית התזונה והאימונים בזמן שג'ון עובד במהלך השנה שלו. עם תמונות התקדמות כמו גם אימון אישי ורישום ביומן דיאטה כדי להראות בדיוק למה אפשר לצפות לאורך הדרך.

הורד, 31 עמודים.

הגודל משנה!

10.99$מחיר
  • כל המכירות סופיות

bottom of page