top of page

חלק 5 של "סדרת הצורה של מר אמריקה"

שיא! היא האומנות להגיע לכושר הטוב ביותר שלך תוך פרק זמן של מטרה תוך כדי אימון 1/3 מכולם, ואכילת יותר פחמימות ממה שמישהו יאמין!

בדוק את צילומי ההתקדמות המראים כיצד ג'ון עבד על התוכנית על עצמו בתקופה קריטית זו של שנת ההכשרה שלו.

תהנה מפיק!

הורד, 20 עמודים.

שיא!

10.99$מחיר
  • כל המכירות סופיות

bottom of page