top of page

Blwyddyn 1...Yn y Dechreuad yw'r llyfr perffaith i'r rhai sy'n dychwelyd i hyfforddiant, neu i ddechreuwyr. Ysgrifennodd John y darn cyfan hwn gan ganolbwyntio ar sut y byddai'n hyfforddi rhywun i gamu yn y gampfa am y tro cyntaf A gan ganolbwyntio arnynt i ennill y màs cyhyr mwyaf posibl trwy hyfforddiant pwysau yn y flwyddyn gyntaf honno!

Mae'r lawrlwythiad hwn yn cynnwys disgrifiadau clir o arferion yn ogystal â "pam" maen nhw'n cael eu perfformio fel y maen nhw. Mae digon o luniau wedi'u cynnwys gyda phob disgrifiad ymarfer corff. Ymdrinnir â hanfodion diet er mwyn sicrhau y gellir cael corff heb lawer o fraster, cyhyrol yn yr amser byrraf posibl!

Blwyddyn 1...Yn y Dechrau!

$29.99Price
    bottom of page