top of page

Y 4ydd elyfr o'r "Mr. America's Shape-Up Series".

Ynddo, mae John yn esbonio sut mae'n defnyddio arferion diet anghonfensiynol, ond pleserus (bwyta carbs!) i gynnal lefelau uchel o egni a màs cyhyr tra'n cadw lefelau isel ychwanegol o fraster corff. 

Dyma'r adeg o'r flwyddyn y mae John yn ei ddefnyddio i wthio am y lefelau uchaf o fàs cyhyr cyn mynd i mewn i gam olaf Cyfres Mr A...edrychwch ar y technegau dwysedd uchel iawn a ddefnyddiwyd!

Breaking All the Rules!

$10.99Price
  • All sales final

bottom of page